Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o. w Biłgoraju

ul. Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj

e-mail: sekretariat@pgkbilgoraj.pl


Telefony:


84 688 18 47 - Fax

84 688 18 52 - Sekretariat

84 688 29 14 - Księgowość

84 688 18 15 - Zakład Wodociągów

84 688 18 16  - Zakład Oczyszczalni Ścieków

84 688 29 08 - Zakład Ochrony Środowiska

84 688 18 29 - Zamawianie gazu butlowego